دوره راه هنرمند – مطالعه گروهی و تمرینی برای کشف خلاقیت درون

وقتی با کتاب راه هنرمند از طریق دوره نویسندگی خلاق که دوست خیلی خوبم سمیه سمساریلر برگزار کرد، آشنا شدم، دریافتم که بسیاری از گره‌های …