دوره راه هنرمند، کشف و بازیابی خلاقیت درون شما

راه هنرمند، نام کتابی است از جولیا کامرون که مجموعه‌ درس‌های عملی برای بازیابی خلاقیت است. جولیا کامرون خلاقیت را تدریس می‌کند و می‌گوید به مردم اجازه می‌دهم خلاق باشند.