مرگ و دوستی

مرگ و دوستی

شاید بپرسید ارتباط مرگ و دوستی چیست. این رابطه را وقتی متوجه شدم که سریال مینو را تماشا می‌کردم. این سریال در فضای سال‌های بعد از جنگ ساخته شده و روزهای سخت مردمی را نشان می‌دهد که کنار شط آرام کارون زندگی را می‌گذراندند که ناگهان یک روز صدای مهیب انفجار و گلوله همه‌شان را […]