معرفی کتاب راه هنرمند

کتاب راه هنرمند نوشته‌ی جولیا کامرون را به‌واسطه‌ٔ دوره‌ای که با همراهی جمعی از دوستانم در گروهی تحت عنوان کلاس خلاقیت گذراندم، شناختم. دوره راه هنرمند، یکی از بهترین دوره‌های تاثیرگذار زندگی‌ام بود و همین باعث شد تصمیم به برگزاری این دوره بگیرم.  کتاب راه هنرمند، کتابی نیست که به‌سرعت و به‌تنهایی خوانده شود. بلکه […]