برای شغلی که دوستش نداشتم

شغل عزیز، می‌دانم که تو هم برای خودت محاسنی داشتی و تجربیاتی به من آموختی، اما باید بگویم واقعا دوستت نداشتم. از اینکه مجبورم می‌کردی بهترین ساعت‌های روزم را به تو اختصاص بدهم، در حالی که دلم می‌خواست آن ساعتها مال نوشتن و علاقه هایم باشند، متنفر بودم. نمی توانستم بپذیرم که تو به من […]