برای شغلی که دوستش نداشتم

وقتی شغلی را دوست نداریم، اما ناچاریم قسمت اعظمی از روزمان را به آن اختصاص دهیم، داریم عمرمان را هدر می‌دهیم.