آشنایی با وب سایت متمم: نقطه عطفی مهم در زندگی من

سال ۱۳۹۲ وقتی از رشته کارشناسی کامپیوتر فارغ التحصیل شدم برای ادامه تحصیل همچنان سر در گم بودم. فکر می کردم دیگر علاقه ام را پیدا کرده ام و بعد از سالها از دست دادن وقت، بالاخره پا در مسیری که باید می گذاشتم، گذاشته ام. اما اینطور نبود. علاقه ام به دنیای دیجیتال باعث […]