آیا من یک آدم مسئولیت پذیر هستم؟

مسئولیت پذیری به عنوان پذیرش نتایج رفتار و کارهای ماست. وقتی ما به واسطه‌ی حرفی که از دیگری شنیده‌ایم، رفتاری ازمان سر می‌زند، حق نداریم آن شخص را متهم کنیم. تمام مسئولیت رفتار به عهده‌ی خود ماست. وقتی تصمیمی برای زندگیمان می‌گیریم و ممکن است این تصمیم را تابع تاثیر از فردی دیگر گرفته باشیم، […]