معجزه‌ای به نام نوشتن

بارها و بارها از معجزات نوشتن حرف زده شده. آدم‌های بزرگی درباره‌اش گفته‌اند. جولیا کامرون در کتابش بارها این را گوشزد می‌کند. شاهین کلانتری میان کلامش هزاران بار از معجزات نوشتن صحبت کرده. حالا من می‌خواهم از معجزه‌ی نوشتن از زبان خودم برایتان بگویم.   من حرف‌های بزرگان را شنیدم و بهشان اعتماد کردم. به […]

مهارت دشوار وبلاگ نویسی

وبلاگ نویسی

وقتی برای اولین بار بلاگفا را شناختم و فهمیدم چیزی به عنوان وبلاگ نویسی وجود دارد، از خوشحالی ذوق کردم. همزمان با دوستم که آن سوی مرزها زندگی می‌کرد، وبلاگمان را راه انداختیم و شروع کردیم به نوشتن. وبلاگم برای من امید به زندگی بود. ارتباطاتی که با دیگر وبلاگ نویس ها از طریق کامنت […]